Làm bằng Tin giáo dục

Hiệp hội đại học, cao đẳng kiến nghị Bộ GD-ĐT bỏ ‘điểm sàn’

Làm bằng đại học – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng đề nghị Bộ Giáo dục không nên quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào vì là dạng biến tướng của “điểm sàn”. Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giáo dục […]