Tin giáo dục

SV băn khoăn bằng đại học chính quy và tại chức sẽ có giá trị như nhau

Bọn em vào học đại học mất 4 năm để rèn luyện và trưởng thành cuối cùng kết quả được cào bằng. Nếu biết trước thế này thì em đã vừa đi làm vừa đi học tại chức. Liên quan đến Khoản 23 Điều 1 Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018, cụ […]