Tag: bang dai hoc tai chuc

SV băn khoăn bằng đại học chính quy và tại chức sẽ có giá trị như nhau

Bọn em vào học đại học mất 4 năm để rèn luyện và trưởng thành cuối cùng kết quả được cào bằng. Nếu biết trước…

Đọc tiếp