Tin giáo dục

Làm bằng đại học Tài chính – marketing TPHCM

Năm 2004, Trường Đại học Bán công Marketing được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Bán công Marketing theo Quyết định số 29/2004/QĐ-TTg ngày 05/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ Năm 2009, Trường Đại học Bán công Marketing được đổi tên thành Trường Đại học Tài chính – Marketing Trường đào tạo các […]