Tin giáo dục

Làm bằng trung cấp chuyên nghiệp có dễ xin việc?

Trong bối cảnh hiện nay sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng sau khi ra trường thất nghiệp tràn lan không xin được việc đành phải ở nhà phụ giúp gia đình hoặc đi làm công nhân ở các KCN phía Nam cho thấy không có gì ngạc nhiên bởi vì số […]